Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG TÔM GIỐNG

Khu vực miền Nam và khu vực miền Trung Miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quãng Nam, Bình Định... Miền Nam: Tiền Giang, Bến..